Pravidla RC Offroad Trial Morava 2013

30.12.2012 22:07
Pravidla RC Offroad Trial Morava 2013

Závod bude probíhat v uzavřené vytyčené sekci mezi brankami (5-10 branek v jedné sekci). Každá brána bude mít určený směr průjezdu. Jezdecké chyby budou pokutované trestnými body. Vozy budou všechny v jedné kategorii, technické parametry viz. níže. Branky budou mít rozteč cca 30cm. Vyhrává jezdec s nejmenším počtem bodů v součtu ze všech sekcí při škrtnutí nejhoršího výsledku.

Projetí branky
- směr průjezdu bude určen (cedulka s číslem na LEVÉ straně auta)
- pořadí branek bude určeno čísly vzestupně
- brána se nesmí procouvat
- pokud auto atakuje jinou bránu, než právě musí projet, je konec sekce (k nasbíranému počtu trestných bodů se přičte 50 bodů za každou neprojetou bránu)
- brány je možno jakkoliv objíždět, ale musí být stále dodrženo pořadí jejich průjezdu
- branka je projetá, jestliže ji vozidlo projede minimálně jedním předním kolem ve směru jízdy a vozidlo opustí branku popředu nebo bokem

Konec sekce
- Pokud auto atakuje jinou branku než má projet nebo branku již projetou
- pokud auto vyjede ze sekce celým obrysem
- není schopno dojet do cíle ani po opravě
- řidič se dotkne vozu víc než dvakrát
- ke všem výše zmíněným se počítá nasbíraný počet trestných bodů + 50 za každou neprojetou bránu

Couvání – 3 trestné body
- couvání je změna směru jízdy vzad
- pokud auto hrabe dopředu, ale stejně sjíždí z kopce dolů, je to couvání
- pokud auto nemá brzdu v neutrálu a při ubrání plynu cukne dozadu, je to couvání (lze odpustit v přijatelné míře, posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s diváky)
- pokud auto spadne z kopce směrem dolů a nedá zpátečku není to couvání, pokud dopadne a couvne úmyslně, je to couvání
- pokud se auto zasekne např. oběma diferenciály mezi kameny a drží zpátečku, ale nepohybuju se vzad, není to couvání; couvání se započítá, jakmile se auto zpátečkou dostane z pasti ven
- pokud se couvání přeruší a pak pokračuje (bez změny směru), není to další couvání
- pokud auto leží na boku a dostane se zpátečkou na kola, není to couvání

Dotek branky, ohraničení sekce – 5 trestných bodů
- dotek branky nebo ohraničení sekce (mlíko) nebo její podjetí jakoukoliv částí auta
- pokud se při průjezdu v jednom směru dotkne auto vícekrát, je to jeden dotek
- pokud se opakovaně pokouší projet bránu a při každém průjezdu nastane dotek a poté couvání, počítá se každý dotek po změně směru jízdy
ALE!!
- pokud se dotkne, následně couvne a znovu dotkne, ale nevyjede z brány, je to jeden dotek (toto eliminuje markantní zisk trestných bodů při uvíznutí v bráně a následném rozhoupávání)
- pokud se dotkne, následně couvne a znovu dotkne a vyjede z brány, jsou to dva doteky
- pokud se při jednom průjezdu auto dotkne pravé i levé tyčky v bráně, jsou to dva doteky
- pokud je na kole přilepený list, klacík, nepočítá se dotek branky touto částí
- pokud jsou kola obalena blátem, nepočítá se dotek blátem, ale až pneumatikou – posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s diváky
- pokud se auto v náklonu dotkne tyčky karosérií, počítá se dotek do úhlu cca 45°, po překročení této hranice se počítá shoz – posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s divákem

Shoz, přejetí branky – 25 trestných bodů
- přejetí brány kolem nebo celým autem
- platí i když zůstane brána stát
- pokud se auto dotkne brány (předním kolem) a následně ji v téže průjezdu přejede (zadním kolem), platí pouze shoz, dotyk neplatí
- pokud auto shodí bránu, počítá se to jen jednou, pak už je brána shozena a nebude znovu postavena
- pokud se auto v náklonu dotkne tyčky karosérií, počítá se dotek do úhlu cca 45°, po překročení této hranice se počítá shoz – posoudí komisař, v rámci omezení vzniku sporných diskusí je vhodné poradit se s divákem

Vynechání, neprojetí brány – 50 trestných bodů
- pokud auto úmyslně neprojede bránu, toto musí dopředu nahlásit komisaři
- pokud auto nebude schopno dojet sekci, k nasbíraným trestným bodům se přičte 50 trestných bodů za každou neprojetou bránu do konce sekce (viz. Konec sekce)
- pokud neprojetí brány nenahlásí a neúmyslně atakuje bránu, která není v pořadí, je konec sekce

Dotek auta řidičem – 50 trestných bodů
- převrácení auta na kola
- je možno dvakrát za sekci, poté je konec sekce
- auto se převrátí na kola v místě kam dopadne a jezdec si může určit směr, jakým auto položí
- pokud se auto kutálí ven ze sekce, může ho jezdec zachytit, aby vykutálením nedošlo k ukončení sekce; totéž může udělat komisař, je-li k autu blíž, za stejnou penalizaci
- řidič si při poruše může odnést auto ze sekce k opravě a poté ji dojet z místa posledního stání, pokud je sekce ještě přístupná
- pokud auto uvízne a není schopno se samo dostat ven, řidič jej postaví před tuto překážku

Nevstoupení do sekce – 300 trestných bodů
- pokud auto není schopno pokračovat v závodu, dostane penalizaci za každou neprojetou sekci
- pokud řidič sám nechce do sekce nastoupit

Komisaři:
- u každé sekce bude jeden objektivní komisař zapisující trestné body do jízdního výkazu jezdce
- komisaři se budou pravidelně střídat
- je nutné, aby komisař dokonale znal pravidla (zejména problematika doteků a shozů, atakování cizí brány aj.) a dával pozor během celé sekce, závisí na tom výsledek celého závodu
- při jakékoliv sporné situaci je vhodné, aby se komisař poradil s diváky (např. má-li divák lepší rozhled) a společně mohou nalézt nejvhodnější řešení situace (dotek brány, hranice mezi dotekem a shozem aj.)

Technická pravidla
- vozidlo 4x4 s jednou řiditelnou nápravou
- měřítko 1:10, šířka náprav minimálně …… ?
- realistický scale podvozek s vanou nebo žebřinovým rámem nebo jinou přijatelnou modifikací
- může být použit crawler podvozek, ale upraven tak, aby vypadal jako sériově vyráběný offroad (přídavný rám, karoserie sériového auta)
- kola s max. průměrem 120mm, šířka libovolná
- zákaz sněhových řetězů i při jízdě na sněhu
- zákaz pádlových pneumatik
- auto smí mít jen jeden motor, ne motory v nápravách
- karoserie musí zakrývat kola alespoň do poloviny jejich šíře (nebude se přeměřovat do detailu, ale aby to bylo v přijatelné míře, posoudí komisař); auta s příhradovým rámem bez blatníků nebo truggy nevyhovují této podmínce
- čistokrevný crawler nebo jiný prototyp nesplňující výše uvedené může jet, ale bez nároku na umístění